Centrum Konferencyjno – rekreacyjne
„Szwajcaria Bałtowska”

Pobierz memorandum Dowiedz się więcej
HTML5 Logo
 • Termy otwarte

  łączna powierzchnia niecek basenowych 1 817 m2
  chłonność obiektu: 1 801 os.

 • Termy kryte

  łączna powierzchnia 11 138 m2
  i class="fa fa-check-square"> powierzchnia niecek basenowych 1 476 m2
  chłonność obiektu: 1063,6 os
  zespół zabiegowy wellness

 • Hotele 3* i 4*

  460 miejsc noclegowych w hotelu 4*,
  112 miejsc noclegowych w hotelu 3*
  Parking podziemny na ok 590 pojazdów

Przedmiot inwestycji

Wielofunkcyjne centrum pobytowe o charakterze komercyjnym z profesjonalną i zróżnicowaną bazą noclegową. Obiekty zaprojektowano w formie nieregularnej podkowy, której środek tworzą budynki o charakterze obsługowym, a zewnątrz obiekty rekreacyjne.

Szczegóły inwestycji

Obiekty tworzące centrum konferencyjno – rekreacyjne zawierają liczne detale architektoniczne z odwołaniami do epoki jurajskiej, zgodnie z podstawowym motywem turystycznym Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego

Finansowa realizacja

Planowana wartość projektu: 208 mln zł
Planowane dofinansowanie (55% kosztów kwalifikowanych): 114 mln zł
Wkład własny: 94 mln zł

TEREN INWESTYCYJNY

Działki znajdujące się na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego o łącznej powierzchni ok. 6,27 ha, w całości położonych w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej.

Na w/w terenie brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu.
Nieruchomości na których posadowione zostanie centrum konferencyjno – rekreacyjne są w większości własnością prywatną, jednak Konsorcjum powołane w celu realizacji inwestycji będzie mieć prawo dysponowania gruntem na podstawie wieloletniej umowy dzierżawy.

Pobierz memorandum

INFORMACJE O INWESTORZE

Inwestor: Konsorcjum składające się z co najmniej 10 przedsiębiorców, gdzie każdy z nich jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP).
Liderem Konsorcjum jest DLF INVEST sp. z o.o., który będzie w jego imieniu zaciągał zobowiązania i koordynował realizację inwestycji. Lider ma doświadczenie w realizacji projektów w konsorcjum (dwa projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych, każdy o wartości netto ok. 7 mln PLN).

Szczegóły inwestycji znajdą Państwo w memorandum

Zainteresowany współpracą?

Pobierz memorandum

NAPISZ DO NAS

Partnerzy

stepcloser